over mijn blog

Trustdiensten: jaarrekeningen

Jaarrekening laten opstellen of controleren door trustkantoor
Indien u uw onderneming in de vorm van een BV of NV drijft, dan bent u verplicht om elk jaar bij de Kamer van Koophandel een jaarrekening te deponeren. Drijft u uw onderneming als eenmanszaak, maatschap, CV of VOF dan kent u deze verplichting niet, maar is het niet ongebruikelijk om voor een volledige administratie toch een jaarrekening op te stellen. De jaarrekening van een bedrijf omvat een balans en een winst- en verliesrekening. De balans laat zien welke bezittingen en schulden uw onderneming kent op een bepaalde datum (meestal 31 december van een jaar). In de balans is ook het eigen vermogen van uw onderneming af te lezen. De winst- en verliesrekening toont alle opbrengsten en kosten die uw onderneming in een bepaald jaar kent. Het opstellen van een balans en een winst- en verliesrekening die aan alle eisen voldoet, kan een behoorlijke klus zijn. Om deze reden besteden veel ondernemers dit werk uit aan een trustkantoor. Naast het opstellen van een jaarrekening, kan dit kantoor ook een beoordeling of controle van een balans en winst- en verliesrekening uitvoeren. 

Regels voor het opstellen van een jaarrekening 
De balans of een winst- en verliesrekening moet worden opgemaakt conform bepaalde boekhoudstandaarden. Beursgenoteerde bedrijven zijn op basis van EU-wetgeving verplicht om hun jaarrekening conform de International Financial Reporting Standards (IFRS) op te maken. Andere Nederlandse bedrijven mogen ook voor de IFRS-standaarden kiezen, maar gebruikelijker is dat zij hun jaarrekening opmaken op basis van de Nederlandse GAAP (Generally Accepted Accounting Principles, oftewel algemeen aanvaarde boekhoudprincipes). De Nederlandse GAAP zijn vastgelegd in titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast geeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) richtlijnen uit op basis waarvan bedrijven hun jaarrekening kunnen opmaken. 

Diensten die een trustkantoor u kan bieden 
Voor een gemiddelde ondernemer kan het een behoorlijke opgave zijn om een balans en een winst- en verliesrekening op te stellen die aan alle vereisten voldoet. Aangezien met de jaarrekening aan aandeelhouders en anderen wordt getoond hoe het bedrijf ervoor staat, kiezen veel bedrijven er bovendien voor om ook een kasstroomoverzicht op te stellen en om bepaalde ratio's over de solvabiliteit en liquiditeit van het bedrijf aan de jaarrekening toe te voegen. Ook bij deze data is het van belang dat deze correct zijn opgemaakt en gepresenteerd. Een trustkantoor kent tal van professionals zoals accountants die ruime ervaring hebben in het opstellen van dergelijke financiële gegevens. Om deze reden kiezen veel ondernemers ervoor om hun jaarrekening door een trustkantoor op te laten stellen, zodat zij zeker weten dat de gepresenteerde gegevens juist zijn. Voor grote bedrijven is het bovendien verplicht om de jaarrekeningen door een accountant te laten controleren. Ook deze dienst kan door een trustkantoor worden uitgevoerd.


Delen